آرزوی امروز من

خدایا اگه قرار نیست اون چیزی رو که میخوام بهم بدی، کمکم کن که به اون چیزی که قسمتمه قانع باشم و بتونم به زندگیم ادامه بدم? اولین دعاهای سال نودو هفت… امشب حال عجیبی دارم،فردا مسافرم،بعضیارم قراره بعد دوسال…

خاص ترین خاطره ی فوتبالی

جمعه، بیست و پنجم خرداد ماه هزاروسیصد و نود و هفت… صبح بیدار شدم، با تصویر فوتبالی که که تو ذهنم بود و ده یازده ساعت بعد باید انجام میشد…درسا رو یکم ردیف کردم… مرتب تو اینستاگرام بودم و اخبار…

صدای پاییز

صدای پاییز امروز صبح در حالی که یخ کرده بودم و هوا تاریک تر از معمول بود بیدار شدم… واقعا راسته که میگن پاییز یه دفه میاد? هوا ابری بود و نم بارون میزد…دانشگاه نرفتم…تمام خاطراتم که تو این چندتا…